De Caleidoscoop is een school waarin de leerlingen centraal staan. De school geeft onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd die te maken hebben met gedragsproblemen. Onder andere daardoor hebben zij moeilijkheden met leren en zijn er problemen in de opvoeding. De problemen hebben vaak te maken met gedrag, psychiatrische problematiek, gebrek aan concentratie en moeilijkheden bij het volgen van een gewone school.

Ongeveer 200 kinderen zijn leerling van De Caleidoscoop. Zij doen dat op 2 verschillende locaties. De hoofdlocatie van De Caleidoscoop is in augustus 2008 in gebruik genomen en staat aan de Wilaarderburen in Leeuwarden. Hier zitten ongeveer 180 kinderen. Op de locatie aan de JH Knoopstraat zitten ongeveer 16 kinderen, die daar ook het BEC bezoeken.

Actuele informatie over o.a. belangrijke data, vakantieregeling en teamindeling kunt u vinden op de RENN4-site.