Jeugdhulp Friesland

Dagbehandeling

 

In samenwerking met Jeugdhulp Friesland bestaat er voor leerlingen van De Caleidoscoop een programma Dagbehandeling 6 -13 jaar. De Dagbehandeling van Jeugdhulp Friesland richt zich op kinderen (en hun gezinnen) met gedrags-, ontwikkelings- en/of opvoedingsproblemen. De kinderen komen na schooltijd naar de groepen van Jeugdhulp en komen in een groep van 8 of 9 kinderen. Ze blijven daar tot 17.00 uur (korte variant) of tot 19.00 uur (lange variant). In die laatste variant eten de kinderen warm op de groep.

 

De groep is ontwikkelingsstimulerend. Samen met de pedagogisch medewerkers werken de kinderen aan hun doelen. Ook de ouders worden intensief bij de behandeling betrokken. Het team van de Dagbehandeling bestaat naast de pedagogisch medewerkers ook nog uit een gedragswetenschapper en een ouderbegeleider. Samen met het kind en de ouders wordt bekeken op wat voor een manier zij samen met de Dagbehandeling kunnen bewerkstelligen dat het kind zich beter gaat ontwikkelen.

 

De ouderbegeleiding op de afdeling is erop gericht om samen met de ouders te onderzoeken wat het gedrag van hun kind betekent en hoe zij en de overige gezinsleden een positieve rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van het kind, en daarmee voor het hele gezin. Er is een intensieve samenwerking tussen de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers van Jeugdhulp. Indicatie voor dit programma vindt plaats bij Bureau Jeugdzorg.

 

De behandeling duurt maximaal een jaar.

 

MOD-jj

 

De Caleidoscoop is verantwoordelijk voor het onderwijsdeel naast het behandelingsaanbod van de MOD's in Leeuwarden en Dokkum. Deze kinderen worden begeleid en behandeld op het MOD-jj en daarnaast gaan ze, als ze er aan toe zijn, naar school. 

 

Hier komt u op de website van Jeugdhulp Friesland