Reik

Naschoolse dagbehandeling


Direct na schooltijd, vijf dagen per week, kan naschoolse dagbehandeling worden geboden. Deze is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden en de zelfredzaamheid van het kind of de jongere. 

De ouders ervaren hoe zij hun kind kunnen ondersteunen in het toepassen van de geleerde vaardigheden in de thuissituatie.

Naschoolse dagbehandeling kan worden gecombineerd met andere hulpvormen, met uitzondering van residentiële hulpverlening

Hier kunt u meer informatie over Reik vinden.