Het team

https://www.renn4.nl/school/de-caleidoscoop/teamoverzicht/Het team van De Caleidoscoop bestaat uit ongeveer 50 personen. Dit zijn zowel fulltimers als parttimers.


Naast een groepsleerkracht is er in iedere groep soms een onderwijsassistent aanwezig. In de jongste groepen is dat gedurende de hele week en in de oudste groepen enkele dagdelen.


De school is verdeeld in een aantal afdelingen. De afdelingen zijn gekoppeld aan het uitstroomprofiel. Een afdeling bestaat uit 3 of 4 groepen. De kinderen hebben voornamelijk te maken met de medewerkers van de afdeling waarin ze zitten.


Op De Caleidoscoop kennen we de volgende functies/taken:


 • leerkracht
 • leerkracht lichamelijke opvoeding
 • leerkrachtondersteuner
 • onderwijsassistent
 • intern begeleider
 • gedragsdeskundige
 • logopedist
 • maatschappelijk werkende
 • administratief medewerker
 • concierge
 • teamleider
 • directeur
Hier vindt u de teamindeling