Aanmelden

Een leerling die op De Caleidoscoop geplaatst wordt, moet beschikken over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). De TLV wordt afgegeven door de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband waar de school deel van uit maakt.  

 

De Caleidoscoop valt onder het samenwerkingsverband PO Friesland. Op de website van het samenwerkingsverband vindt u veel informatie over passend onderwijs. Daar staat ook uitgelegd hoe de aanmeldingsprocedure verloopt.