Algemene informatie

De Caleidoscoop bestaat sinds 1 augustus 2008.

Voor 1 augustus 2008 waren er in Leeuwarden 2 scholen voor cluster 4-onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd: De Buitenschool en de Professor Grewelschool. Al sinds 2000 werkten beide scholen samen. Die samenwerking werd in 2007 geintensiveerd met als doel een samenvoeging.

Met het gereedkomen van het gebouw aan de Wilaarderburen werd de samenvoeging definitief een feit.

 

De school geeft onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd die te maken hebben met gedragsproblemen. Onder andere daardoor hebben zij moeilijkheden met leren en zijn er problemen in de opvoeding. De problemen hebben vaak te maken met gedrag, psychiatrische problematiek, gebrek aan concentratie en moeilijkheden bij het volgen van een gewone school.

Ongeveer 200 kinderen zijn leerling van De Caleidoscoop. Zij doen dat op 3 verschillende locaties. De hoofdlocatie van De Caleidoscoop is in augustus 2008 in gebruik genomen en staat aan de Wilaarderburen in Leeuwarden. Hier zitten ongeveer 180 kinderen.

 

Op de locatie aan de JH Knoopstraat zitten ongeveer 16 kinderen, die daar ook het BEC 't Hofke bezoeken. 

Uw tekst