RENN4

De Caleidoscoop maakt deel uit van RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland - cluster 4.

 

RENN4 is een onderwijsorganisatie voor leerlingen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek.

Op meer dan dertig locaties in Groningen, Friesland en Drenthe geven we(voortgezet) speciaal onderwijs aan ruim 2000 leerlingen van 4 tot 20 jaar.

Hier gaat u naar de site van RENN4