Indeling

De groepen op De Caleidoscoop zijn samengesteld op basis van de profielen die er binnen RENN4 worden gehanteerd:


profiel 1 voor leerlingen met weinig tot geen geen beperkingen bij het leren;
profiel 2 voor leerlingen met enige onderwijsachterstand en beperking bij het leren;
profiel 3 voor leerlingen met grote onderwijsachterstanden.

 

Wij werken niet met een jaarklassensysteem. De groepsindeling wordt ieder schooljaar opnieuw bekeken waarbij bovenstaande profielen uitgangspunt zijn. De groepen hebben allemaal een dierennaam.

 

Op de hoofdlocatie zijn een aantal afdelingen te herkennen: oranje, groen en rood. Een afdeling bestaat uit een aantal groepen, die nauw met elkaar samenwerken.

 

De jongste kinderen hebben les op de begane grond, de iets ouderen op de eerste verdieping en de oudsten op de 2e verdieping.