Schoolgids

De schoolgids van De Caleidoscoop voor het schooljaar 2017-2018 is online beschikbaar. Ouders die een papieren exemplaar willen ontvangen kunnen dat aangeven bij school.

 

In de schoolgids informeren we over ons school. Behalve praktische zaken beschrijven we ook waar we voor staan en wat we willen bereiken. De Medezeggenschapsraad van De Caleidoscoop en het College van Bestuur van RENN4 hebben ingestemd met de inhoud van onze schoolgids.

 

Hier vindt u de schoolgids.