Links

www.renn4.nl

 

Regionaal Experisecentrum Noord Nederland

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

De website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

www.jeugdhulpfriesland.nl

Jeugdhulp Friesland is een organisatie voor jeugdzorg in Friesland die geïndiceerde behandeling en opvang biedt aan kinderen, jeugdigen en hun ouders/opvoeders bij vragen en problemen rond opgroeien en opvoeden.

www.reik.nl

Bij opvoedings- en opgroeiproblemen in combinatie met een licht verstandelijke beperking is vaak gespecialiseerde hulp nodig. Hulp die gebruik maakt van de mogelijkheden en krachten van de kinderen, de jongeren en hun gezin. Tjallinga Hiem, orthopedagogisch expertise- en behandelcentrum in Friesland, biedt deze hulp. Naast kinderen en jongeren bieden wij ook hulp voor (jong) volwassenen met een beperkte sociale redzaamheid.

http://meefriesland.nl/

MEE Friesland biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking in elke levensfase en op alle levensgebieden. De dienstverlening is gratis en er is geen verwijzing voor nodig.

www.fier.nl

Fier is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier wil geweld in relaties helpen voorkomen en stoppen. Fier biedt ook hulp bij de gevolgen van dit geweld.